روح در یک ساختمان متروکه

محمد

روح در خانه متروکه
به این تصویر نگاه کنید آیا می توانید روح را ببینید؟ خیلی ترسناک نیست ولی خیلی عجیبه

Advertisements
%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: