اس ام اس عاشقانه جدید آبان ماه

اس ام اس عاشقانه جدید آبان ماه

  SMS-jok.irاس ام اس عاشقانه

سلام  ، از سرد خونه مزاحم میشم !

اینجا یه قلب یخ زده هست که منتظر اس ام اس گرم شماست !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

توی معبد چشات هرکی در زد ، باز نکن !

چون اونجا فقط زیارتگاه منه !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

من اگر روح پریشان دارم / من اگر غصه هزاران دارم

به تن و زندگی ام زخم فراوان دارم / به تو و دوستی تو ایمان دارم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

بوسیدن قول ماندن نیست شروع با هم بودنه

درک و هم را فهمیدن و حس به هم رسیدنه . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

خدایا از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار

نگاهی ، یادی ، تصویری ، خاطره ای ، برای آن هنگام که

فراموش خواهیم کرد که روزی چقدر عاشق بودیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

دل من غمگین است ، غصه ام سنگین است

گرچه با هم نفسم زندگی شیرین است

میل گل در من نیست ، بال من خونین است

اشک غم باید ریخت ، رسم دنیا این است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

اگرچه نازنینان را وفا نیست / گلستانی چو باغ آشنا نیست

اگر بر چرخ هفتم پا گذارم / دلم یک لحظه از یادت جدا نیست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

دلم از عشق سهم کمی داشت / برایم با تو بودن عالمی داشت . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

کاش ظاهرمون مثل زغال سیاه بود اما باطنمون مثل خاکسترش سفید بود . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

بلرزید کوه ها از غم ، خیانت را رصد کردند / میان آسمان عشق به ماه من حسد کردند

بغرید رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسید / قیامت کرد زمین وقتی ، ستاره ماه را دید . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

دنیای پرنده قفس است و دنیای ماهی اقیانوس و دنیای من معرفت توست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

بپذیر نامه نوشتم که فقط یاد توام / به خدا منتظر لحظه دیدار توام

در گلستان ندهد هیچ گلی بوی تو را / تو گل سرخ منی به خدا خار توام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر / عشق یعنی سجده با چشمان تر . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://mehriran.net/

گر تو خواهی که بجویی دلم امروز بجوی

ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم . . .

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: