ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

ماتياس Schlitte قهرمان مچ اندازی 22 ساله آلمانی که دو دستش در تضاد کامل با هم هستند .ماتياس هفت سال پيش این ورزش را شروع کرد .علي رغم ظاهر عجيب و غريب خود ، ماتياس موفق به کسب مقام اول در رقابت هاي مختلف شده

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب

 

ماتياس،قهرمان مچ اندازی با یک بازوی عجیب
Advertisements
%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: