جملات قصار از بزرگان دنیا

۱-نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی
.. سعید نفیسی ..

 

۲-من به هیچ زنی برخورد نکرده ام که چیزی ازبزرگی در او نباشد
.. موریس مترلینگ ..

 

۳-من میخوهم کاملا شبیه یک درخت باشم.میخواهم همواره نمو کنم.از بالا میوه هایی داشته باشم و از پایین با استحکام روح و ریشه خود را در اعماق زمین فرو برم تا بتوانم بزندگانی عملی خود روش و نیرویی بدهم
.. بتهوون ..

 

۴-نه وام میدهم نه وام میستانم زیرا وام راهی است بسوی تباهی
.. شکسپیر ..

 

۵-گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد ,بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده میکند
.. ژنرال دوگلاس مک آرتور ..

 

۶- گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید
.. استقن گرین ..

 

۷- گنجینه دانش را بهرقیمتی بخرند ارزان است
.. محمد حجازی ..

 

۸- گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم, کوتاهی از همت و کوشش ماست
.. محمد حجازی ..

 

۹-چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی
.. بنیامین فرانکلین ..

 

۱۰- چیزیکه مرد را وادار میکند بیوفائی زنش را باور نکند داشتن اعتماد بحسن اخلاقی زنش نیست بلکه ضعف اخلاقی خودش است
.. ناپلئون ..

 

Advertisements
%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: