در مورد نام زیبای کشورمان ایران چه می‌دانید؟

 

iran-jazzaab.com

 


ائریه – ائیرین – آریاورته – آورته – آریا ویج – ایرانویج – ایران ویژ – اریانه – اران – پرس ایران– Persia – IRAN به آن گروه از آریایی‌ها که مهاجرت نکردند و در «ناف جهان» که به‌زبان اوستایی


«ائیرینه‌وئیجنگه»(airyana-vaējangh) خوانده می‌شد، ساکن بماندند و با نام ایرج مشهوراند و ایرج(eraj) که به‌زبان پهلوی (erech) خوانده می‌شود، مخفف همان واژه­ی اوستایی است که به پهلوی و


پارسی دری (ویج) تلفظ می‌شود که همان مرکز جهان معنی می‌دهد.


واژه‌­ی ایران که در پارسی ‌میانه به شکل «اران»(erān)  بوده، و برگرفته از شکل‌های قدیمی «آریانا»


یعنی سرزمین آریایی‌هاست.

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: