نوآوری شرکت ونگر در عرضه ودکا به صورت تیوبی

شرکت اتريشي ونگر انقلابی در تولید ودکا انجام داده و آن را به صورت تیوبی به بازار روانه کرده.

نوآوری شرکت ونگر در عرضه ودکا به صورت تیوبی


نوآوری شرکت ونگر در عرضه ودکا به صورت تیوبی


نوآوری شرکت ونگر در عرضه ودکا به صورت تیوبی


نوآوری شرکت ونگر در عرضه ودکا به صورت تیوبی


نوآوری شرکت ونگر در عرضه ودکا به صورت تیوبی


نوآوری شرکت ونگر در عرضه ودکا به صورت تیوبی

Advertisements
%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: