واقعیت های حیرت انگیز در مورد پشه ها


پشه ها كودكان را به بزرگتر ها و بلوند ها را به سبزه ها ترجيح مي دهند
احتمالا تحت حمله پشه قرار گرفته ايد وقتي كه موز خورده ايد. ميزان نيش زدن آنها زمانيكه ماه كامل است 500 برابر مي شود. بالهاي پشه 500 بار در ثانيه بهم مي خورد.

تنها حيواني كه باعث بيشترين ميزان مرگ و مير در جهان است پشه مي باشد. آن ها از علف هايي به اسم Citronella متنفرند چون در پاهايشان حساسيت ايجاد مي كند.

پشه ها كودكان را به بزرگتر ها و بلوند ها را به سبزه ها ترجيح مي دهند. پشه مي تواند هدف خود را از فاصله 18 فوتي شناسايي كند. ميانگين زمان زندگي يك پشه ماده بين 3 تا 100 روز است. اما پشه نر فقط 10 تا 20 روز زنده مي ماند.

پشه ها در هر بار تخم ريزي بيش از 300 عدد تخم توليد مي كنند و در طول عمر خود بيش از 150 مايل پرواز مي كنند و تا ارتفاع 3600 بالاي سطح دريا مي توانند پرواز كنند. هنگامي كه از تخم بيرون مي آيند بيش از 7-4 روز طول مي كشد تا پشه بالغ شود.

سوال: چند گونه مختلف پشه وجود دارد؟
جواب: حدود 2700 گونه.
سوال: وزن يك پشه چقدر است؟
جواب: بين 2 تا 5/2 ميلي گرم
سوال: پشه ماده در هر بار نيش زدن چه مقدار خون مي مكد؟
جواب: 5 ميليونيم گرم
سوال: پشه ها چگونه ميزبان جديد پيدا مي كنند؟
جواب: با چشم ( حركات را مي بينند)، امواج مادون قرمز ساطع شده از بدن هاي گرم را مي بينند. به سيگنال هاي شيميايي حساس هستند. (پشه ها به دي اكسيد كربن، اسيد لاكتيك در ميان مواد شيميايي حساس هستند.)
سوال: از جه فاصله اي پشه مي تواند شما، گاو و يا ساير ميزبانان را شناسايي كند؟
جواب: از فاصله 20 تا 35 متر.

www.thaibugs.com

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: