گوزن روی دریاچه یخ زده که بلد نیستند بدوند

Advertisements
%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: