عکسهای دیدنی امروز …

عکسهای دیدنی  -www.jazzaab.com

نخستین پرش از بلند ترین ساختمان جهان ، ” برج خلیفه ” در دبی با ارتافع 800 متر


بدون شرح


%d bloggers like this: