کلیپ برخورد عقاب بزرگ به توربین

دانلود کلیپ موبایل بسیار جالب از برخورد یک عقاب با توربین بزرگ که از بالا عقب خیلی کوچک به نظر میاد ولی وقتی روی زمین سقوط میکنه اندازه واقعی این عقاب مشخص میشه . این کلیپ موبایل جالب با فرمت ۳gp آماده دانلود شده است .

کلیپ برخورد عقاب به توربین

 

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: