کلیپ پارک کردن ماشین

دانلود کلیپ موبایل از یک راننده حرفه ای خانم که نزدیک است ۲ بار خودش و مردم را به کشتن دهند . این کلیپ موبایل خنده دار با فرمت ۳gp آماده دانلود شده است .

کلیپ پارک کردن ماشین

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: